تبلیغات
قلب شیشه ای - داستانک

قلب شیشه ای

داستانک

شاعر و فرشته ای با هم دوست شدند . فرشته

 پری به شاعر داد

و شاعر ، شعری به فرشته . شاعر پر فرشته را

لای دفتر شعرش

گذاشت و شعرهایش بوی آسمان گرفت .

فرشته شعر شاعر را

زمزمه کرد و دهانش مزه ی عشق گرفت . خدا

گفت دیگر تمام شد

. دیگر زندگی برای هردویتان مشکل شد . زیرا

شاعری که بوی

آسمان را بشنود زمین برایش کوچک است و

فرشته ای که مزه ی

عشق را بچشد آسمان برایش کوچک[ یکشنبه 27 فروردین 1391 ] [ 07:21 ق.ظ ] [ مهناز ] [ نظرات() ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::