تبلیغات
قلب شیشه ای - مفهوم عشق

قلب شیشه ای

مفهوم عشق

از استاد دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت:حرام است .

از استاد هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت:نقطه ای

 که حول نقطه ی قلب جوان میگردد .


از استاد تاریخ پرسیدن عشق چیست؟ گفت:سقوط سلسله ی قلب جوان .

از استاد زبان پرسیدند عشق چیست؟ گفت:همپای love است .

از استاد ادبیات پرسیدند عشق چیست؟ گفت : محبت الهی است .

از استاد علوم پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها

عنصری هست که بدون اکسیژن می سوزد .


از استاد ریاضی پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها

عددی هست که هرگز تنها نیست .


از استاد فیزیک پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها

آدم ربائی هست که قلب را به سوی خود می کشد .


از استاد انشا پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها

موضوعی است که می توان توصیفش کرد .


از استاد قرآن پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها آیه ای

است که در هیچ سوره ای وجود ندارد .


از استاد ورزش پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها

وپی هست که هرگز اوت نمی شود .


از استاد زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها

کلمه ای هست که ماضی و مضارع ندارد .


از استاد زیست پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها

میکروبی هست که از راه چشم وارد می شود .


از استاد شیمی پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها اسیدی هست

که درون قلب اثر می گذارد.

ا
ز خودم پرسیدم عشق چیست؟گفتم …………………….

دوستت دارم تا اخرین نفس عزیزم.


به نظرشماعشق چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[ جمعه 11 فروردین 1391 ] [ 07:30 ب.ظ ] [ مهناز ] [ نظرات() ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::