تبلیغات
قلب شیشه ای - چوبه ی دار

قلب شیشه ای

چوبه ی دار

 

در دادگاه عشق متهم قلبم بود

 

مغز من قاضی

 

وکیلم دلم

 

متهم قلبم بود

 

و حضار جمعی از عاشقان و دلسوختگان

 

قاضی نامم را بلند خواند

 

جرم من عشق بود

 

عشق من یاد تو بود

 

پس محکوم شدم به تنهایی و اعدام

  

کنار چوبه دار از من خواستند تا اخرین

 

 خواسته ام را بگوییم

 

 

و من گفتم به او بگویید دوستش دارم

 

 

 

       

 

 [ پنجشنبه 4 اسفند 1390 ] [ 11:53 ق.ظ ] [ مهناز ] [ نظرات() ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::