تبلیغات
قلب شیشه ای - نبودنتـــــــــــ

قلب شیشه ای

نبودنتـــــــــــ

فـرض کـن بــه عـکــاس بـگـویــــــــم :

تـارهـای سـپـیــــــد را سـیــاه کـنـــــــد…..

و چـیـــــن و چـروک هـا را مـاسـت مـالـــــــی

و حـتـی از آن خـنـده هـا کـه دوسـت داری بـرایـم بـکـارد

بـاز هـم از نـگـاهـــــــــم پـیـداسـت چـقــــدر

بـه نــبـــودنـــت خـیـره مـــانــــــده ام...
[ پنجشنبه 1 تیر 1391 ] [ 07:09 ب.ظ ] [ علیرضــا ] [ نظرات() ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::